A dela?
Mednarodni festival umetnosti, znanosti & tehnologije
24.-28.8.2020
Ljubljana, SI

oblika

O festivalu A dela?

Mednarodni festival umetnosti, znanosti in tehnologije A dela?   bo med 24. in 28. avgustom 2020 na različnih lokacijah v Ljubljani predstavil novejše produkcije Društva Ljudmila in drugih partnerskih ustanov v okviru evropske mreže EASTN-DC (European Art Science Technology Network for Digital Creativity). Mreža stremi k interdisciplinarni obravnavi novih premikov v digitalni paradigmi s ciljem pripraviti družbo na izzive prihodnosti, v kateri digitalne tehnologije vstopajo v vse pore človeškega zaznavanja, dojemanja in delovanja.

Sodelujoči domači in tuji transdisciplinarni ustvarjalci in ustvarjalke z raznolikimi umetniško-raziskovalnimi pristopi bodo obravnavali napredne modele interaktivnosti, multimodalnosti, odzivnosti ter gledalske izkušnje.Različni formati – od razstav, performansov, koncertov, do predstavitev, delavnic in zvočnega sprehoda – pa bodo obiskovalcem omogočili, da se tudi z aktivno udeležbo pobližje spoznajo s sodobnimi raziskavami, eksperimenti in umetniškimi metodami na področju svetlobnih, zvočnih, vmesniških, kinetičnih, lokacijskih in zaznavnih tehnologij.