Bursty Exorbitance (2018)
Cankarjev Dom
torek 25.08.2020 | 21:00 - 21:10

Osemkanalna računalniška kompozicija

Bursty Exorbitance je osemkanalna računalniško generirana kompozicija, ki je nastala pod okriljem laboratorija Hertz-Lab kulturnega centra ZKM, in sicer v okviru tematskih rezidenc o grafični notaciji. Kompozicija raziskuje eruptivne ritmike in nestabilnosti po meri generativnega sistema povratnih zank, ustvarjenega v programskem okolju Pure Data. Avtor je v okviru kompozicije z delno vezavo osmih signalnih vozlišč in avtomodulativnih mehanizmov ustvaril nelinearne oscilatorje, ki tvorijo neprekinjen tok eksplozivnega in nenadzorovanega zvoka. Za upravljanje z nekaterimi od osrednjih parametrov avtomodulativnih mehanizmov je bil uporabljen štiridimenzionalni kaotični atraktor, ki ga je leta 2017 v okviru svojega dela na Oddelku za mehatronični inženiring Hashemitske univerze v Jordanu odkril M. Ababneh. Atraktor je uporabljen kot modulator makro nastavitev zank, njegova vizualizacija pa, po principu grafične notacije, upravlja potek kompozicije. Nekateri drugi parametri so bili (v okviru določenih omejitev) podvrženi naključju (randomizirani), spet tretji pa so bili v poteku kompozicije nastavljeni ročno.