Anne Luciani

Anne Luciani je raziskovalka in vizualna umetnica, ki deluje na področju t. i. dinamičnih vizualnih umetnosti, in je sopredsednica društva ACROE, pod okriljem katerega se ukvarja s tematskim poljem tehnologije za dinamične vizualne umetnosti. V okviru svojega delovanja na področju računalniške animacije, s katero se ukvarja od leta 1976, je uvedla paradigmo fizikalnega modeliranja za potrebe animacije podob, s čimer je v vizualno umetnost vpeljala koncept instrumentalne interakcije. Izvedla je številne predmete na magistrskem in doktorskem študiju, ki so se dotikali retroaktivnega fizikalnega modeliranja za potrebe dinamične vizualne umetnosti. Anne Luciani je avtorica številnih umetniških del s tega področja: Artifices 1 Gestures and Movements (1990), Esquisses (1990), Communication (2000, v sodelovanju z Marekom Zborovskim), Mémoires Vives (2001), micro-Movements (2007), Ephemeral Engravings (2011, v sodelovanju s Kevinom Sillamom), Voyages (2015, v sodelovanju s Samanom Kalantarijem, Lindo Slama in Amelom Achourjem Benalleguejem).