Josh Kopeček

Josh Kopeček je direktor prostodostopne platforme ECHOES. V svojem delu se ukvarja z lokacijami in zvokom.