Figure-ground (2020)
Cankarjev Dom
petek 28.08.2020 | 20:30 - 20:50

Avdiovizualni performans - spletni prenos v živo

Performans Figure-ground se ukvarja z duševnimi in kognitivnimi procesi, ki oscilirajo med refleksijo in disociacijo. V sklopu performansa avtor v realnem času ustvari avdiovizualni kolaž, pri čemer obe plasti, plast podobe in plast zvoka, stremita k izgradnji učinka parejdolije, tj. napačne prepoznave nepovezanih dražljajev kot objektov, h kateremu so nagnjeni tako naravni kot tudi umetni sistemi zaznave. Performans temelji na uporabi Cannyjevega detektorja robov, s pomočjo katerega se obrisi performerjevega fragmentiranega avtoportreta vnašajo v Gray-Scottov model reakcije-difuzije. Vrednosti tega določajo parametre elektroakustične zvočne pokrajine, ki je nastala vsled elektronske manipulacije naravnih zvočnih objektov, ojačanih mikrozvokov in terenskih posnetkov. Avdiovizualni sistem, ki ga uporablja v tem performansu, je Yannick Hofman razvil med obdobjem koronavirusne karantene leta 2020.