Music Table
Galerija Vžigalica
torek 14.07.2020 | 19:00 - sobota 29.08.2020 | 18:00

Interaktivna zvočna instalacija

Music Table je zbirka aplikacij, ki predstavljajo različne vidike algoritmične elektronske kompozicije. Programi, kot sta denimo Lindenmayer Explorer ali pa Pattern Machine, generirajo zvoke in ritme tako, da na tone aplicirajo različna pravila. S programi, kot je MusiCode, lahko uporabniki ustvarijo svoje lastne zvočne strukture prek poigravanja s fragmenti kode, dela, kot je Rythm of Shapes, pa ponazarjajo sodobne metode grafične notacije na interaktiven način. Gre za učni pripomoček za uporabnike vseh starosti in predznanj.

Lindenmayer Explorer (2017)
Ideja: Ludger Brümmer
Programiranje, zasnova vmesnika: Dan Wilcox
Interaktivno zvočno orodje

Lindenmayer Explorer je program, ki generira zvoke in ritme tako, da na glasbene tone aplicira Lindenmayerjev algoritem. Ta je bil razvit kot model, ki simulira biološko rast. Z njegovo pomočjo lahko umetno ustvarimo in upodobimo drevesa, grme in mnoge druge rastline: iz enega drevesnega debla denimo rastejo tri veje, iz vsake izmed njih po dve ali tri nove veje itd. 

Algoritem sestavljajo naslednja pravila: 1 ≥ 1,2; 2 ≥ 2,3; 3 ≥ 3,1. Ta tri pravila lahko apliciramo na števila tako, da vsakič, ko se pojavi 1, to nadomestimo z 1 in 2. Ko se pojavi 2, jo nadomestimo z 2 in 3, ko pa se pojavi 3, jo nadomestimo s 3 in 1. 

1. Generacija 1
2. Generacija 1,2 
3. Generacija 1, 2, 2, 3
4. Generacija 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 1 itd. 

Z Lindenmayerjevimi sistemi lahko ustvarimo zanimive zvočne vzorce. Obiskovalci lahko pravila definirajo sami in poslušajo zaporedja tonov, ki iz njih nastanejo. 

Pattern Machine (2004)
Ludger Brümmer, Chandrasekhar Ramakrishnan, Götz Dipper
Interaktivno zvočno orodje

Zaporedja so ponavljajoče se enote informacij. Uporabimo jih lahko vizualno, kot jezik ali besede, ali kot glasbo. Gre za princip, ki so ga uporabljali v skoraj vseh slogovnih obdobjih v zgodovini. Mnogi Bachovi preludiji, Albertijev bas v klasični glasbi ali pa arabeske v glasbi Debussyja ali Ravela vsi izkazujejo ritmično ali melodično rabo zaporedij. Estetika zaporedij je postala dobro znana zaradi skladateljev minimalistične glasbe, ki je sestavljena izključno iz zaporedij, predvsem Steva Reicha. Instalacija Pattern Machine, ki so jo razvili pri ZKM | Institutu za glasbo in akustiko, je interaktivno orodje za oblikovanje zvočnih zaporedij. Pattern Machine formalizira metode kompozicije in percepcije skozi oblikovanje, izpeljavo in napredovanje zaporedij, s tem pa te metode za obiskovalce postanejo zaznavne.

MusiCode (2017)
Ludger Brümmer, Dan Wilcox
Interaktivno zvočno orodje

Programska koda je sestavljena iz ukazov, ki jih računalnik obdeluje po vrstnem redu. Te ukaze lahko uporabimo za generiranje tonov, oblikovanje zvoka ali ustvarjanje celotnih glasbenih del. Ta koda lahko generira vzpenjajoče, padajoče ali naključne tone.

Glasbeno lestvico lahko opišemo takole:
1. začni pri 40 (to je E2) pri času 0; 
2. dvigni ton za eno stopničko [y = x + 1] in skoči za 0,25 sekunde naprej; 
3. korak 2 izvedi dvajsetkrat – končano.

Zdaj lahko spreminjamo številke ali pa recimo + zamenjamo z –, kar vzpenjajočo se glasbeno lestvico spremeni v padajoč arpeggio. 

Uporabniki instalacije MusiCode se lahko poigravajo z različnimi fragmenti kode in jo spreminjajo, ter s tem ustvarjajo svoje lastne zvočne strukture. Postanite skladatelj računalniške glasbe!

Rhythm of Shapes (2016)

Chikashi Miyama
Interaktivno zvočno delo

Leta 1977 je Iannis Xenakis (1922–2001), grški skladatelj in arhitekt, razvil sistem UPIC (Unité Polyagogique Informatique CEMAMu). Sistem generira elektronski zvok glede na grafično partituro, izrisano na posebni tablici. Podobno kot sistem UPIC tudi instalacija Rhythm of Shapes sonificira podobe, vendar kot grafično partituro namesto ročno narisanih skic uporablja fotografije. Vsakih pet minut instalacija avtomatsko posname fotografijo in z nje razbere obrise ali oblike. Sistem te oblike interpretira kot glasbeno notacijo ter generira polifonične in dinamične ritmične vzorce, pri tem pa uporablja več geometričnih kazalcev različnih velikosti in hitrosti.