Singing sand (2018)
Cankarjev Dom
torek 25.08.2020 | 21:35 - 22:00

Avdiovizualna kompozicija

Kompozicija Singing Sand se navdihuje v soničnem potencialu abstraktne 3D računalniške grafike. Osrednji element kompozicije predstavlja na fizikalnih principih temelječa računalniška grafika (CGI), vizualni material, katerega gibanje je sonificirano v realnem času. Kompozicija je poskus uporabe 3D geometričnega gibanja kot osrednjega elementa glasbene kompozicije, pri čemer lahko to gibanje znotraj kompozicije prevzame vse mogoče funkcije, od vloge »solo instrumenta« do funkcije subtilnega moduliranja predustvarjenega zvočnega materiala. V okviru kompozicije avtor raziskuje zven in interne ritmike različnih fluktuacij delcev, tenzij in transformacij oblik na eni, in način vplivanja tega na naše dojemanje vizualne komponente na drugi strani. Kompozicija je poskus ustvarjanja avdiovizualne paradigme, v kateri so vse glavne skladateljske odločitve posledica navzkrižnega oplojevanja obeh modalitet. Zrnom peska podobni vizualni delci so bili sonificirani z uporabo za v ta namen ustvarjenega granularnega sintetizatorja zvoka. Posamezne hitrosti delcev so mapirane na raznolike druge parametre le-teh, obenem pa hitrosti določajo njihove barve, kar ustvarja cel spekter barv in zvokov.