Nicolas Castagné

Nicolas Castagné je inženir na Ecole Centrale de Paris s specializacijo na polju uporabne matematike. Leta 1996 se je pridružil ekipi društva ACROE; sprva je v okviru društva napisal svojo disertacijo s področja računalniške glasbe (o programski opremi GENESIS, orodju za fizikalno modeliranje na podlagi interakcije mas), sedaj pa snuje in razvija vso ustvarjalno programsko opremo za ACROE. Svojo raziskovalno pot nadaljuje pod okriljem Skupine ACROE-ICA, kot docent na Politehničnem inštitutu v Grenoblu, in sicer raziskuje programske opreme GENESIS, MIMESIS in GraDyn za glasbeno in veččutno umetniško ustvarjanje.