Haptične tehnologije v umetnosti
osmo/za
petek 28.08.2020 | 10:00 - 12:00

Predstavitev

Predavatelja bosta v predstavitvi povzela znanstvene in tehnološke koncepte, na katerih temelji paradigma »veččutne in interaktivne simulacije fizičnih objektov«, ki so jo razvili v okviru laboratorija ACROE (Grenoble, Francija), in predstavila možnosti njihove uporabe v glasbeni produkciji na platformi »Helicanthe«. 

V predstavitvi nas bosta seznanila s trenutnim stanjem na področju zvoka in akustične digitalne sinteze v umetnosti, znanosti in tehnologiji. Predavatelja bosta najprej predstavila sistem CORDIS-ANIMA, veččuten in komponentno orientiran fizikalni algoritem in programski jezik, ki vključuje tudi haptično interakcijo. Ob tem bosta razložila delovanje haptičnih vmesnikov, ki omogočajo t. i. force-feedback in ki se uporabljajo za haptično upravljanje virtualnih fizikalnih objektov. Nadaljevali bomo s predstavitvijo novega načina predvajanja zvoka, za katero se uporablja 24 zvočnikov, razpostavljenih v obliki 3D-krogle, kar poslušalcu omogoča popolno prostorsko potopitev v zvok. 

Te štiri tehnične komponente – interaktivno oblikovanje virtualnih fizikalnih modelov, njihova simulacija v realnem času, haptično upravljanje z njimi ter njihov akustični in vizualni 3D-prikaz – so  integrirane v platformo »Helicanthe«. Tehnologijo in koncepte bomo predstavili s pomočjo virtualnih fizikalnih modelov, zasnovanih s sistemom CORDIS-ANIMA, s pomočjo simulacije v realnem času in interakcije s kretnjami. Predavanje bomo sklenili s predstavitvijo glasbenih in vizualnih del, ki so bila v celoti izdelana oz. izvedena s pomočjo naštetih tehnologij. 

Produkcija: ACROE-ICA, osmo/za